Tổ chức thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ 2 đáp ứng chuẩn đầu ra - năm 2021

26/07/2021 - Lượt xem: 6556

 

 

Nhà trường thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ 2 đáp ứng chuẩn đầu ra - năm 2021 

Xem nội dung Thông báo số 190/TB-NTT ngày 26/7/2021 tại đây.

Đăng ký trực tuyến tại đây.

Phiếu đăng ký xem và tải về tại đây.