Thông báo lịch thi chứng chỉ ngoại ngữ 2 nội bộ ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Điều dưỡng - Đợt thi ngày 10/10/2023

09/10/2023 - Lượt xem: 3832

Nhà trường thông báo lịch thi chứng chỉ ngoại ngữ 2 nội bộ ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Điều dưỡng - Đợt thi ngày 10/10/2023