Thông báo tổ chức ôn tập thi ngoại ngữ 2 - năm 2021

19/08/2021 - Lượt xem: 5951

 

Nhà trường thông báo lịch ôn tập và danh sách sinh viên tham gia ôn tập thi ngoại ngữ 2 - năm 2021.

Xem chi tiết tại thông báo số 200/TB-NTT ngày 19/8/2021

Sinh viên vào Xem lịch học (lịch ôn tập) tìm kiếm theo Mã lớp học tại https://phongdaotao.ntt.edu.vn/