Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2022

03/01/2022 - Lượt xem: 10305

Các ngành tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2022

     1/ Công nghệ thông tin

     2/ Du lịch

     3/ Quản trị kinh doanh

     4/ Tài chính ngân hàng

     5/ Kiểm nghiệm thuốc và độc chất (theo Quyết định số 1798/QĐ-BGDĐT ngày 27/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

     6/ Luật Kinh tế