Thông báo về việc tuyển sinh liên thông trình độ Đại học hình thức Chính quy - năm 2023 (Đợt 3 năm 2023)

06/10/2023 - Lượt xem: 5057

Nhà trường ban hành thông báo số 225/TB-NTT ngày 05/10/2023 về việc tuyển sinh liên thông trình độ Đại học hình thức Chính quy - năm 2023 (Đợt 3 năm 2023)

- Phiếu đăng ký xét tuyển: tải về

- Phiếu đăng ký xét tuyển (dành cho khối ngành sức khỏe): tải về