Luật Giáo dục

30/12/2020 - Lượt xem: 1212

 

Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

Xem chi tiết tại đây.

 

Tin liên quan
Xem thêm