Luật Giáo dục đại học

30/12/2020 - Lượt xem: 1653


Ngày 19/11/2018, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

Vui lòng xem các tập tin đính kèm:

1/ Văn bản hợp nhất Luật giáo dục đại học năm 2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2018, xem tại đây.

2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14, xem tại đây.

 

Tin liên quan

Luật Giáo dục - 30/12/2020

Xem thêm