Thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng Đợt 3 năm 2023 (đợt bổ sung) của trường Đại học Nguyễn Tất Thành

12/01/2024 - Lượt xem: 15647

Nhà trường ban hành thông báo số 12/TB-NTT ngày 12/01/2024 về việc xét và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng Đợt 3 năm 2023 (đợt bổ sung) của trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Tin liên quan
Xem thêm