Thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng Đợt 1 năm 2024 (tháng 3/2024) của trường Đại học Nguyễn Tất Thành

28/02/2024 - Lượt xem: 17227

Nhà trường ban hành thông báo số 35/TB-NTT ngày 28/02/2024 về việc xét và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng Đợt 1 năm 2024 (tháng 3/2024) của trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Tin liên quan
Xem thêm