Thông báo về việc nhắc nhở sinh viên đóng học phí Học kỳ 1 năm học 2023 - 2024

24/08/2023 - Lượt xem: 11559

Nhà trường ban hành thông báo số 185/TB-NTT ngày 23/08/2023 về việc nhắc nhở sinh viên đóng học phí Học kỳ 1 năm học 2023-2024

 

* Hướng dẫn sinh viên sử dụng hệ thống thanh toán học phí trực tuyến, xem tại đây