Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên bậc Đại học, Cao đẳng - Đợt 1 năm 2023 (Tháng 4/2023)

28/03/2023 - Lượt xem: 19728

Nhà trường thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên bậc Đại học, Cao đẳng - Đợt 1 năm 2023 (Tháng 4/2023).

Danh sách sinh viên đủ điều kiện đăng ký dự Lễ tốt nghiệp, xem chi tiết tại đây.