Thông báo về việc cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên trình độ đại học, cao đẳng đã được xét tốt nghiệp và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt tháng 12 năm 2023 (đợt 3 năm 2023)

08/01/2024 - Lượt xem: 10732

Nhà trường ban hành thông báo số 03/TB-NTT ngày 05/01/2024 về việc cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên trình độ đại học, cao đẳng đã được xét tốt nghiệp và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt tháng 12 năm 2023 (đợt 3 năm 2023)

Tin liên quan
Xem thêm