Thông báo nhắc nhở về kế hoạch xét tốt nghiệp Đợt 3 năm 2022

02/11/2022 - Lượt xem: 8586

Nhà trường thông báo nhắc nhở về Kế hoạch xét tốt nghiệp Đợt 3 năm 2022 (có điều chỉnh thời gian nộp chứng chỉ, chứng nhận điều kiện xét tốt nghiệp).

Xin vui lòng xem chi tiết thông báo số 223/TB-NTT ngày 01/11/2022 tại đây.

Những nội dung khác không thay đổi theo kế hoạch số 05/KH-NTT ngày 07/01/2022 về việc xét và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng năm 2022 đã được đăng tại đây.