Quy trình mời giảng và thủ tục thanh toán giảng viên thỉnh giảng

14/06/2021 - Lượt xem: 706

Quy trình mời giảng và thủ tục thanh toán giảng viên thỉnh giảng của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành ban hành kèm theo Quyết định số 676/QĐ-NTT ngày 09/06/2021 của Hiệu trưởng Trường.

Nội dung chi tiết xem tại đây.