Hướng dẫn tân sinh viên nhập học khóa 2023

18/08/2023 - Lượt xem: 12600

Nhà trường thông báo về việc hướng dẫn tân sinh viên các thông tin cần biết khi hoàn thành nhập học:

1. Hướng dẫn tân sinh viên đăng nhập cổng thông tin người học

2. Hướng dẫn tân sinh viên xem lịch học

3. Hướng dẫn tân sinh viên đăng ký ngoại ngữ không chuyên

4. Hướng dẫn thủ tục chuyển miễn điểm